Informații utile

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU ELEVI, PĂRINȚI, CADRE DIDACTICE ȘI PARTENERI EDUCAȚIONALI


1. LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR.221. 2019 din 18 noiembrie 2019

2. LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR.1 DIN 2011

3. OMEN NR.3191 DIN 20.02.2019 STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2019-2020

4. ORDIN PENTRU APROBAREA STATULULUI ELEVULUI – OMENCS NR. 4742 DIN 10.08.2016

5. ROFUIP ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020

6. ROF 2020-2021 modificat oct 2020

ADMITERE

  •  

EXAMENE NAȚIONALE

  •  


INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI OFERITE DE CĂTRE CONDUCEREA ŞCOLII -ÎNSCRIERE

Documente necesare la înscriere:
– Copie după certificatul de naştere a copilului
– Adeverinţă cu vaccinările de la medicul de familie
– Copie după C.I. a ambilor părinţi
– Dosar

Documente medicale:

Documente medicale necesare. Direcția de asistență și protecție socială 

ALTE INFORMAȚII UTILE

AVTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE 

Procedură de urmat de unitățile de învățământ în cazul confirmării unui elev cu coronavirus

Aplicația apel 112

ANUNŢURI Documente PDF:

  •