Istoric

Informaţii generale privind unitatea

Primele mărturii de cultură românească au fost descoperite pe teritoriul Dobrogei. Un document des citat de istoricii dobrogeni este şi lucrarea „Românii din Dobrogea” în „Biserică-şcoală” ce aparţine lui Nicolae Bălăşescu (Nifon, după intrarea în monahism), venit din Sibiu în 1870,  luptători fruntaşi în Revoluţia din 1848 în Transilvania. Acest activ revoluţionar şi distins cărturar a intervenit la autorităţile turceşti pentru a reorganiza învăţământul turcesc de pe aceste locuri. Ca urmare „bunul” paşă de atunci, Ismail Bei, l-a numit „director al şcoalelor române” din Dobrogea.

În calitatea conferită de paşă, Nifon Bălăşescu înfiinţează şcoli româneşti în Tulcea, Niculiţel, Hârşova, Groapa Ciobanului, Dăeni, Ostrov, Topalu, Măcin, Greci, Satu – Nou, Turcoaia, Jijila, Peceneaga, Azaclău, Pisica, Garvăn, Văcăreni, Luncaviţa, Rachelu.

În semn de omagiu pentru cel care a fost şi rămâne Nifon Bălăşescu – ctitor de şcoală românească – am dat şcolii noastre în noiembrie 1993 numele său. Documentele legate de ridicarea şcolii lipsesc; pe verso-ul unei fotografii se specifică că şcoala (clădirea veche-corpul B) a fost ridicată în 1893, iar clădirea nouă-corpul A din 1904, după cum reiese din documentele aflate la Complexul Muzeal Tulcea.

Primele documente datează din 1897,  an în care sunt înscrise în registrele matricole, eleve în clasele I-V. În anul 1897 şcoala avea nr.4 şi era o şcoală de fete, a cărei directoare se numea Maria Voicu, urmată de Maria Iuga (1903-1904), Elena Pascu (1909).

În anul 1921 şcoala era tot cu nr.4, dar era şcoală de băieţi, fetele frecventând cursurile la Şcoala nr.4-fete- de pe strada Sfinţii Împăraţi (astăzi strada Nicolae Bălcescu) ridicată în 1904, directorul şcolii de băieţi fiind prof. Nicolae Lungulescu.

În anul 1993 Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea a fost în mare sărbătoare omagiind cei 100 de ani de existenţă.

Şcoala „Nifon Bălăşescu” este o şcoală cu clasele I-VIII şi cu grădiniţă cu program normal (Grădiniţa nr.6).

La data de 01.10.2010 Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 ( structura școlii) a  fost arondată  Școlii „Nifon Bălaşescu” Tulcea.

Forma de învăţământ desfăşurată este de zi.

Această unitate de învăţământ a fost arondată  Centrului  Financiar – Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret” TULCEA până la data 01.03.2010, iar la 01.03.2010 Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea a devenit Centru Financiar, conform Deciziilor nr. ISJ nr. 173/17.02.2010, nr.174/17.02.2010 şi nr. 144/04.02.2010.

Nifon Balasescu

 

NICOLAE BĂLĂŞESCU

NIFON

-date biografice1

 

Ctitor de şcoli româneşti în Dobrogea înainte de 1877, filologul paşoptist Nicolae Bălăşescu s-a născut în satul Haşag, judeţul Sibiu.

Studii de filozofie şi drept la Oradea şi Cluj, în teologie la Institutul Teologic din Arad. Profesor şi primul director al Seminarului Mitropoliei din Bucureşti, uns în monahism la mănăstirea Neamţ, cu numele de Nifon, la 26.01.1852.

Între anii 1852-1856 a activat la Seminarul de la Huşi ca director şi profesor, apoi la gimnaziile „Gheorghe Lazăr” şi „Matei Basarab” din Bucureşti precum şi la Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie din România, condusă de C. Davila.

Participant la revoluţia de la 1848 şi la Adunarea de Blaj, face parte din Comitetul permanent de la Sibiu, semnând apeluri către naţiune. Colaborează la revistele „Curierul românesc” şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” (1860-1866). Întocmeşte manuale didactice: „Abecedar pentru şcoalele începătoare” (1857, tipărit apoi în 4 ediţii), „Gramatica română” (1848), precum şi „Dicţionariu român-francez”şi „Dicţionaire francais-roumain” (1855). Autor a numeroase lucrări şi studii teologice.

Din anul 1870 trece în Dobrogea, activând ca profesor la Tulcea și Măcin, la Tulcea, datorită stăruinţelor comunităţii româneşti, în frunte cu Manea Giulea, a înfiinţat o şcoală primară, fiind şi primul ei profesor.

Între 1871-1875 îndeplineşte funcţia de director al şcolilor româneşti din Dobrogea aflată sub ocupaţia otomană, înfiinţând 21 de şcoli primare româneşti, din care 15 în localităţile judeţului Tulcea (Tulcea, Niculiţel, Isaccea, Dăeni, Măcin, Greci, Turcoaia, Jijila, Peceneaga, Azaclău, Pisica, Văcăreni, Luncaviţa, Ostrov, Rachelu), obţinând ca învăţătorii să fie plătiţi din fondurile statului.

Nifon Bălăşescu şi-a dat obştescul sfârşit, probabil, în luna octombrie 1880.

În semn de omagiu pentru cel care a fost şi rămâne Nifon Bălăşescu – ctitor de şcoală românească – am dat şcolii noastre, în noiembrie 1993, numele său.

• Fotografii vechi ale corpului B:


• Monografia orașului Tulcea

Document PDF:
• Istoria învățământului tulcean

*Notă: pentru vizualizarea documentelor de tip PDF este necesar programul Adobe Reader