Descrierea unității de învățămât

Înapoi

1DATE DE CONTACT

Adresa şcolii:  Municipiul TULCEA, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 43
Cod poştal: 820033
Telefon: 0240513134
Telefon/Fax: 0240516272
E-mail: nifonbalasescu@yahoo.com

2. OFERTE EDUCAŢIONALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017:

CLASELE PREGĂTITOARE:

 • –          Clase cu predare în limba română
 • –          2 clase de învățământ tradițional/50 elevi

CLASELE I

 • –          Clase cu predare în limba română
 • –          2 clase de învățământ tradițional/22 locuri disponibile pentru anul școlar 2018-2019

 

3. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNITĂŢII ŞCOLARE, CORP A, SCHIMBUL I (8,00-12,00)

4. FACILITĂŢI EXISTENTE DE CARE POT BENEFICIA ELEVII:

 • –          Cadre didactice titulare;
 • –          Biblioteca cu peste 17000 volume;
 • –          Sală de sport (amenajată într-o sală de clasă);
 • –          Terenuri de sport;
 • –          Cabinet medical;
 • –          Cabinet de asisteţă psihopedagogică;
 • –          Cabinet de logopedie.

5. FOTOGRAFII CU SĂLILE ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢILE LA CLASELE PREGĂTITOARE: