Ecranul de start » ★ Înscrierea în învățământul primar 2017 ★ » Descrierea unității de învățămât

Descrierea unității de învățămât

Înapoi

1. DATE DE CONTACT

Adresa şcolii:  Municipiul TULCEA, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 43

Cod poştal: 820033

Telefon: 0240513134

Telefon/Fax: 0240516272

E-mail: nifonbalasescu@yahoo.com

2. OFERTE EDUCAŢIONALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017:

CLASELE PREGĂTITOARE:

–          Clase cu predare în limba română

–          2 clase de învățământ tradițional/60 elevi

CLASELE I

–          Clase cu predare în limba română

–          3 clase de învățământ tradițional/5 locuri disponibile

 

3. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNITĂŢII ŞCOLARE, CORP A, SCHIMBUL I (8,00-12,00)

4. FACILITĂŢI EXISTENTE DE CARE POT BENEFICIA ELEVII:

–          Cadre didactice titulare;

–          Biblioteca cu peste 17000 volume;

–          Sală de sport (amenajată într-o sală de clasă);

–          Terenuri de sport;

–          Cabinet medical;

–          Cabinet de asisteţă psihopedagogică;

–          Cabinet de logopedie.

5. FOTOGRAFII CU SĂLILE ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢILE LA CLASELE PREGĂTITOARE: