EN II-IV-VI

Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 2021

ORDIN nr. 5327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

 • 1.Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
 • Scris – Limba română – 10 mai 2022
 • Scris – Limba maternă – 10 mai 2022
 • Citit – Limba română – 11 mai 2022
 • Citit – Limba maternă – 11 mai 2022
 • Matematică – 12 mai 2022
 • Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 13 mai 2022
 • 2.Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
 • Limba română – 17 mai 2022
 • Matematică – 18 mai 2022
 • Limba maternă – 19 mai 2022
 • 3.Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
 • Limbă şi comunicare – 25 mai 2022
 • Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 26 mai 2022