Acasă

1Corp B

                            Corp A                                                                                  Corp B

 

DATE  IDENTIFICARE   ȘI DE CONTACT ALE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT :

ȘCOALA   GIMNAZIALĂ    “NIFON BĂLĂȘESCU“  TULCEA
Str. Nicolae Bălcescu Nr.43; Tulcea
Tel./fax : (0240) 516272;   cod poştal 820033
E- mail : nifonbalasescu@yahoo.com
Telefon :
Secretariat : 0240516272; 0240/513134
Contabilitate : 0240/ 533038
Fax :0240/ 533038
Secretariat : 0240/ 516272
Program  secretariat:  Luni – Vineri  : 8,00 – 18,00
DIRECTOR:  prof. Grama Gina, specializare  fizică, grad didactic  I
DIRECTOR  ADJUNCT:   prof.  Pantelemon Mircea, specializare ed. fizică, grad didactic II
COORDONATOR  EDUCATIV:  prof.  Butucea Ana Mihaela
RESPONSABIL  IMAGINE  ȘCOALĂ:   prof.  Pantelemon Mircea
RESPONSABIL  CEAC: prof. Pantelemon Mircea
Responsabil structura Grădinița cu Program  Prelungit nr. 2 Tulcea:  prof. Grigorov Libime

Viziunea


Școala este nucleul societății și trebuie să asigure intercomunicarea dintre profesor – elev – părinte. Trebuie să avem în vedere ca nivelul competențelor educaționale să fie ridicat, prin formarea și dezvoltarea unor capacități intelectuale, priceperi, deprinderi și abilități, atât de necesare integrării în societate.
Școala, prin cadrele didactice, va stimula învăţarea în clasă şi în școală, prelucrând, esențializând și structurând conținuturile în raport cu personalitatea şi particularitățile de vârstă ale fiecărui elev.
MISIUNEA

Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea îşi propune să ofere elevilor săi o educaţie de calitate, în pas cu cerinţele europene, prin crearea unui mediu practic, atractiv şi modern propice învăţării, dezvoltând şi îmbogăţind „zestrea” cu care fiecare elev îi părăseşte pragul.
Şcoala noastră va instrui pe toţi acei care au nevoie de educaţie, indiferent de religie, etnie, urmărindu-se o convieţuire armonioasă , pentru a deveni o comunitate ordonată şi respectată.
Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea va încerca să satisfacă nevoile fiecărui elev de a se simţi util pentru a preveni absenteismul, a elimina abandonul şi eşecul şcolar prin asigurarea unui program educaţional cât mai competitiv şi atractiv.